Hunting

TunheimsFjørå Lodge tilbyr hjortejakt på Fiskå, i Vanylven kommune.

I samarbeid med lokale grunneiere tilbyr vi jaktpakke bestående av fellingstillatelse på totalt 12 dyr, fordelt på 3 perioder eller selges sammen. 1) Dato 2021 TBA 2) Dato 2021 TBA 3) Dato 2021 TBA

HVA VI TILBYR

For hver periode tilbyr vi 1 voksen bukk, 1 voksen hind, 1 spissbukk og 1 kalv. Pakken kan registreres på inntil 6 jegere. Jaktområdet er 5,8 km2

Alle perioder kan selges til ett jaktlag. Hvis det er ønskelig kan flere jaktdager være tilgjengelige.  

I 2018-19 ble det skutt over 90 % av kvoten på 200 dyr, og i 2020 kom telling av dyr ut veldig bra, så mulig kvoten av dyr går litt opp

Prisliste
For alle perioder
 • Terrengleie kr 3,000 pr dag x antall jakt dager alle jegere
 • Fellingsavgift for felte dyr
 • Bukk kr 5,000
 • Spiss bukk kr 3,000
 • Voksen hind kr 3,000
 • Ungdyr kr 3,000
 • Kalv kr 1,000
 • Prisliste for kjøp av kjøtt, helt eller halvt slakt kr 100 pr kg.
 • Jeger betaler kun for felt dyr etter pålydende prisliste.
 • For mer informasjon og booking ring 916 30 172
Eksempel jaktkostnader
6 jegere
 • Terrengleie kr 3 000 pr dag x 4 jakt dager = kr 12 000
 • Overnatting TunheimsFjørå 5 døgn / 6 pers = kr 22,500
 • Fullpensjon 6 jegere kr 750 /jeger/5 døgn = kr 22,500
 • Totalt kr 57,000
 • Alt tilgjengelig vilt skutt
 • 1 bukk kr 5 000
 • 1 kolle kr 3 000
 • 1 Ungdyr/spissbukk kr 3 000
 • 1 kalv kr 1 000
 • Totalt kr 12,000
 • Totalt 6 jegere kr 69,000 Kr 11,500/jeger/4 jaktdager/5 døgn overnatting, 4 hjort skutt

NB! I tilfeller med dyr som er vom skutt (eller på andre måter forurenset eller ubrukelig) må jeger betale kilopris for hele slaktet.

 • For henting av felt dyr i utmark/ fjell – kr 500 pr time, minstepris kr 300,-
 • Assistanse ved slakting – kr 500 pr time max kr 1000 pr dyr.
 • Jakt guide kr 600 pr time
 • «Kjentmann» inkludert i terrengleie

BESKRIVELSE AV JAKTFELT

Jaktfeltet strekker seg fra fjorden og opp mot snaufjellet, på begge sider av bygda. Jaktterrenget består av innmark ( bøer)og utmark med blandingsskog. Til dels bratt i det nordlige delen av terrenget. Terrenget er passende også for de som ikke har den beste kondisjonen.

I jaktfeltet finnes gode posteringsplasser på trekkruter mellom beiteområder i dalbunnen og dagleier oppe i fjellsidene. Jaktfeltet egner seg for både postering og smygjakt.

Overnatting skjer i TunheimsFjørå Lodge ( tunheimsfjora.com) kun få minutter fra jaktterrenget. Jaktlaget skal bo i en hytte ( Kong Ring) med med plass til totalt 6 personer fordelt på 3 doble soverom med hvert sitt bad. Fiskebåt er inkludert.

Slakting og henging av kjøtt foregår i godkjente lokaler.

Inkludert i leien

 • Fellingsavgifta inkluderer kostnad for ettersøk ekvipasje, frakt av felt dyr (fra innmark/veg), dedikert slakteplass, fjerning av slakteavfall samt fellingsavgift
 • Transport av jegere til og fra jaktfeltene( ca 10 min)
 • Kjentmann

BETINGELSER FOR LEIE

PRISLISTE OVERNATTING

TunheimsFjørå Lodge
 • High end overnatting med mulig fullpensjon. Alternativt egen matlaging.
 • Hytten « Kong Ring» kr 4500,- / pr døgn for totalt 6 jegere.
 • Pris inkluderer bruk av 18 fots fiskebåt med utstyr, kayakk, SUP og jacuzzi. Inkludert er også utvask, sengetøy, håndkler, badekåpe, tøfler og såperprodukter.
 • Alternativ fullpensjon 3 måltider fra kr 750 til 1200 / pr person. Alkohol er ikke inkludert.
 • Mer info: www.tunheimsfjora.com

For mer informasjon og booking ring 916 30 172